Menü Kapat

Ortaokul

Büyük Nesil Koleji Ortaokulunda Eğitim 
Orta okulumuza kayıt yapılmadan önce ilk olarak öğrencilerimiz akademik durumlarının tespiti için ön sınava alınmaktadır. Sınav neticesinde öğrencilerimiz akademik ve kazanımsal olarak değerlendirilerek en uygun planlama çerçevesinde kayıt sürecimiz tamamlanmaktadır. 
Okulumuzda akademik çalışmalarımız öğrencilerimizin eksiklerini zamanında tespit etme ve zamanında alanında tecrübeli eğitim önderlerimiz ile tamamlanmaktadır. Okulumuzda diğer bir çok okullardan farklı olarak haftalık Kazanım Tarama Föyü (KTF) sınavları uygulanmaktadır. KTF sınavlarının amacı öğrencilerimizin almış oldukları eğitimler neticesinde kazanımsal eksiklerin belirlenmesi ve giderilmesi için haftalık olarak uygulanmaktadır.
Haftalık sınavlarımızın yanı sına sınava en yakın yayınlar ile birlikte aylık belirli periyotlarla deneme sınavları ortaokul kadememiz de yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Deneme sınavlarımız ve KTF sınavlarımızın neticesi online olarak kullandığımız OBS sistemimiz ile birlikte velilerimiz, öğrencilerimiz ve eğitim önderlerimiz ile anlık olarak paylaşılmaktadır. Velilerimiz aktif olarak kullandığımız OBS sistemimiz ile birlikte deneme sınavı neticesinde öğrencilerin sınav neticelerine, sıralamalarına ve kazanım eksiklerine detaylı bir şekilde ulaşabilmektedir. 
Aktif olarak kullandığımız OBS sistemimizde sadece sınav sonuçları için değil aynı zamanda ödev kontrolü ve takibi, akşam etkin öğrenme, ders programı, akademik takvim, yemek ve servis listesi, online deneme sınavları, online bilgi dokümanlar, bülten-günce ve kulüplerin takibi gibi bir çok içeriğe velilerimiz kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. 
Okulumuzda sınav grubu öğrencilerimiz için ayrı bir çalışma ve ders programı uygulanmaktadır. Yıl içerisinde yoğun akşam etütleri, seri deneme sınavları ve hafta sonu kurslarımız ile birlikte sınav hazırlık sürecimiz rehberlik biriminin aktif katılımı ile tamamlanmaktadır.