Menü Kapat

İlkokul

Büyük Nesil Kolejinde İlköğretim Eğitimi

İlkokulumuzda eğitim, Türk milli eğitimin amaçlarına uygun olarak MEB İlkokul Eğitim Programında kazanımlar doğrultusunda eğitim gerçekleştirilir. Bu bağlamda ilkokul müfredatımız uzman sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanıp takip edilerek ders içinde uygulanan yöntem ve teknikler bu amaca uygun şekilde seçilmektedir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı temel felsefemizdir. Ders içerisinde öğrencinin merakını ve yaratıcılığını ön plana çıkaracak yöntemler ve grup çalışmasını destekleyecek etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilere sınıf içerisinde zengin bir öğrenme ortamı sunulmaktadır. Büyük Nesil Koleji Okullarına öğrenci alımları 1. Sınıflarda sınıf öğretmenleri eğitim koordinatörü ve rehberlik birimi tarafından uygulanan okula hazır bulunuşluk testi olan metropolitan testi uygulanır. Okula hazır olan öğrencilerimizin kayıt işlemleri gerçekleştirilir. 2, 3 ve 4. Sınıflarımızda ise rehberlik birimi ile yapılacak ön görüşme neticesinde en uygun sınıf öğretmeni belirlenerek kayıt işlemleri en iyi şekilde tamamlanmaktadır.
İlköğretim kademesinde ilk olarak sosyal-kültürel ve toplumsal değerler ön planda tutularak eğitim sürecimiz başlamaktadır. Akademik çalışmalarımız ise öğrencilerimizin eksikleri zamanında tespit ederek doğru bir şekilde giderilmesi noktasında yürütülmektedir. Haftalık olarak 2,3 ve 4. Sınıflarımıza düzenli olarak yapmış olduğumuz KTF (Kazanım Tarama Föy) sınavları ile birlikte öğrencilerimizin eksikleri en doğru şekilde tespit edilmektedir. Tespit edilen kazanım eksiklikleri ise alanında uzman eğitim önderlerimiz ile birlikte tamamlanmaktadır. 
Büyük Nesil Kolejinde akademik başarının yanı sıra öğrencinin yaşının gerek hedeflerine uygun en üst seviyede en az bir yabancı dil öğrenmesi hedeftir. Bunların dışında İlkokulumuzda sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda aktif, öz güven sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.