Menü Kapat

Sınav Aydınlatma Metni

 • Büyük Nesil Koleji Eğitim Kurumları olarak, bursluluk sınavı kapsamında sisteme giriş yapılırken işlenen kişisel verilerin korunumu ve kullanımı noktasında aşağıdaki verilere göre hareket ediyoruz.
 1. Kişisel Veriler Hangi Amaçlarla İşleniyor
 • Kişisel verileri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
 • Sınav başvurularının alınması,
 • Sınavın gerçekleştirilmesi ve organizasyonunun yürütülmesi,
 • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sınav sonuçlarının paylaşımı,
 • Öğrencinin akademik başarı ve kayıt durumu ile bilgilendirilmesi,
 • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Rehberlik birimi kapsamında yürütülen çalışmaların aktarılması,
 • Kurumumuzun uygulayacağı farklı online veya fiziki sınavlar ile ilgili bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi
 • Verileri ayrıca, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, sınav ve bursiyerlik kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz.
 1. Kişisel Veriler Başkalarına Aktarılıyor Mu?
 • Kişisel veriler, yukarıdaki amaçları içerisinde kurum içerisinde yer alan birimler ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği paylaşılmaktadır. Onun haricinde alınan kişisel veriler herhangi bir kurum dışı hiçbir yer ile paylaşılmamaktadır.
 1. Kişisel Verileri İşlemenin Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Neler?
 • Kişisel verileri, bursluluk sınavı süreçlerinin yürütülmesi için kullandığımız sistemler ve fiziki ortamda bilgi/belge toplanması suretiyle, otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak laydıyla otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verileri işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanıyoruz.
 • Adres: Mevlana Mah. Taslak Sok. No:5/A Talas, Kayseri
 • Telefon: 444 9 884
 • Web Sitesi: www.buyuknesilkoleji.com